+421 948 075 086, +421 910 563 529

Prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie